Wycinanie nowotworów skóry twarzy

 
Domeną chirurgii onkoplastycznej są operacje między innymi nowotworów skóry w trudnych lokalizacjach, np. na powiekach, nosie, małżowinie usznej, gdzie dużym problemem jest uzyskanie onkologicznej radykalności i zamknięcie powstałego ubytku.
 

Zabieg

WAŻNE INFORMACJE

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ

Nie wykonuję operacji metodą Mosha, która wymaga obecności w trakcie zabiegu lekarza patomorfologa. Preparaty histopatologiczne zmian podejrzanych lub z potwierdzeniem nowotworu złośliwego są znakowane w trakcie zabiegu, po to aby umożliwości patologowi dokładną ocenę, konserwowane w parafinie i wysyłane do autoryzowanego laboratorium patomorfologicznego w celu dokładnej oceny.

Ostateczne rozpoznanie oraz ustalenie zakresu leczenia możliwe jest dopiero po uzyskaniu ostatecznego badania histopatologicznego. Preparat jest wysyłany do laboratorium, w którym patomorfolog ocenia pod mikroskopem wycięte tkanki.

Orientacyjny czas oczekiwania na wynik histopatologiczny wynosi 2-3 tygodnie.

Zdarzają się sytuacje, gdy konieczny jest ponowny zabieg: docięcie, „radykalizacja”. Jest to konieczne wówczas, gdy badanie mikroskopowe potwierdzi obecność komórek raka w marginesie wyciętego preparatu.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!

Wskazania do zabiegu Wskazaniem do operacji jest podejrzenie (np. w dermatoskopii) lub potwierdzony nowotwór skóry (rak skóry, czerniak).
Rekonwalescencja Gojenie skóry trwa około 7-14 dni. Blizny należy chronić przed promieniowanie UV minimum 6 m-cy.