Zasady bezpieczeństwa w trakcie wizyty lekarskiej podczas trwania epidemii Covid-19

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo podjęte zostały niezbędne kroki w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia. W związku z koniecznością zachowania ostrożności przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 prosimy o przestrzeganie następujących zasad.

Dziękujemy za wyrozumiałość i dbanie o nasze wspólne bezpieczeństwo!

KWALIFIKACJA PACJENTA

W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu przychodzących kolejno po sobie osób znacznie wydłużony został czas przeznaczony na wizytę danego pacjenta. W trakcie rejestracji telefonicznej pytamy o cel wizyty i w zależności od zadeklarowanych potrzeb pacjenta ustalamy czas trwania badania usg lub konsultacji. W trakcie trwania badania/wizyty lekarskiej prosimy o nie przekraczanie ram czasowych i nie poruszanie tematów rozmów nie związanych z celem wizyty.

Dzień przed wizytą potwierdzimy telefonicznie termin konsultacji, zbierzemy wywiad epidemiologiczny dotyczący ryzyka zakażenia. W dniu wizyty będziemy prosić o podpisanie deklaracji, że wywiad zebrany telefonicznie jest zgodny z prawdą. Przed wizytą zmierzymy temperaturę ciała bezdotykowym termometrem.

Osoby chore lub po kontakcie z osobą z objawami infekcji prosimy o pozostanie w domu, a w przypadku podejrzenia koronawirusa pilny kontakt z Sanepidem.

ORGANIZACJA WIZYTY

Do gabinetu wchodzi sam Pacjent, bez osoby towarzyszącej (wyjątek to osoby niepełnoletnie oraz osoby niepełnosprawne wymagające opiekuna lub tłumacza).

Osoby towarzyszące prosimy o poczekanie przed budynkiem np. w samochodzie.

Na wizytę prosimy przychodzić punktualnie (2-3 minuty przed planowanym terminem rozpoczęcia wizyty). Nie wcześniej (!), gdyż niestety aktualnie nie możemy Państwa ugościć kawą i lekturą w naszej poczekalni.

PRAWIDŁOWE NOSZENIE MASECZKI OCHRONNEJ I RĘKAWICZEK

Po wejściu do gabinetu należy odkazić ręce preparatem do dezynfekcji i założyć rękawiczki ochronne. Rękawiczki są nitrylowe, bezpudrowe.

W trakcie przebywania w gabinecie, poczekalni lub toalecie – należy przez cały czas mieć założone rękawiczki ochronne (1 para rękawiczek wydawana jest bezpłatnie).

W trakcie przebywania w gabinecie, poczekalni, toalecie – należy przez cały czas mieć PRAWIDŁOWO założoną maseczkę ZASŁĄNIAJĄCĄ USTA I NOS (jednorazową maseczkę można zakupić w recepcji ). Prosimy o ograniczenie rozmów wyłącznie do spraw związanych z wizytą lekarską i nie odbieranie telefonu w trakcie przebywania w gabinecie.

ZACHOWANIE DYSTANSU I OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z PERSONELEM

W trakcie pobytu w gabinecie prosimy o zachowanie dystansu minimum 1.5 metra z innymi osobami, nie przesuwanie stołków, nie przekraczanie granicy rejestracji.

W trakcie trwania wizyty ograniczamy rozmowy wyłącznie do tematów związanych z celem wizyty lekarskiej.

Gdy w trakcie trwania badania lub zabiegu konieczne jest czasowe zdjęcie maseczki przez Pacjenta, bardzo prosimy w tym czasie powstrzymać się od rozmowy.

Jeśli po wizycie, chcecie Państwo umówić termin kontroli lub kolejnej wizyty prosimy o rejestrację wizyty drogą telefoniczną lub mailową. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa i skrócenie bezpośredniego kontaktu między pacjentem i personelem.

Nieprawidłowe noszenie maseczki i nieprzestrzeganie powyższych zasad sanitarnych może być przyczyną odmowy świadczenia medycznego.