Środki ochrony wprowadzone w związku z epidemią Sars-Cov-2

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo podjęte zostały niezbędne kroki w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia. W związku z koniecznością zachowania ostrożności przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 prosimy o przestrzeganie następujących zasad.

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu przychodzących kolejno po sobie osób znacznie wydłużony został czas przeznaczony na wizytę danego pacjenta. W trakcie rejestracji telefonicznej pytamy o cel wizyty i w zależności od zadeklarowanych potrzeb pacjenta ustalamy czas trwania badania usg lub konsultacji.

Dzień przed wizytą potwierdzimy telefonicznie termin konsultacji, zbierzemy wywiad epidemiologiczny dotyczący ryzyka zakażenia. W dniu wizyty będziemy prosić o podpisanie deklaracji, że wywiad zebrany telefonicznie jest zgodny z prawdą. Osoby chore lub po kontakcie z osobą z objawami infekcji prosimy o pozostanie w domu, a w przypadku podejrzenia koronawirusa pilny kontakt z Sanepidem.

Ważne zalecenia PRZED WEJŚCIEM DO GABINETU

Do gabinetu wchodzi sam Pacjent, bez osoby towarzyszącej (wyjątek to osoby niepełnoletnie oraz osoby niepełnosprawne wymagające opiekuna lub tłumacza).

Osoby towarzyszące prosimy o poczekanie przed budynkiem np. w samochodzie.

Na wizytę prosimy przychodzić punktualnie (2-3 minuty przed planowanym terminem rozpoczęcia wizyty). Nie wcześniej (!), gdyż niestety aktualnie nie możemy Państwa ugościć kawą i lekturą w naszej poczekalni.

Po wejściu do gabinetu należy odkazić ręce preparatem do dezynfekcji i założyć rękawiczki ochronne. Rękawiczki są nitrylowe, bezpudrowe. Zostanie również zmierzona temperatura ciała bezdotykowym termometrem.

W trakcie przebywania w gabinecie, poczekalni lub toalecie – należy przez cały czas mieć założone rękawiczki ochronne (1 para rękawiczek wydawana jest bezpłatnie).

W trakcie przebywania w gabinecie, poczekalni, toalecie – należy przez cały czas mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos (jednorazową maseczkę można zakupić w recepcji ). Prosimy o ograniczenie rozmów wyłącznie do spraw związanych z wizytą lekarską i nie odbieranie telefonu w trakcie przebywania w gabinecie.

Po każdej wizycie wietrzymy pomieszczenia i odkażamy powierzchnie natryskowo. Przez cały czas pracy personel ubrany jest w jednorazową odzież, maskę ochronną, przyłbicę i rękawice.

W każdym pomieszczeniu pracują oczyszczacze powietrza, po zakończeniu przyjęć włączane są lampy UV.